Prawo rodzinne i spadkowe

Sprawy rozwodowe i o podział majątku

Do naszej kancelarii adwokackiej trafiają również liczni Klienci zainteresowani uzyskaniem porad prawnych z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego. Do każdego przypadku pochodzimy indywidualnie, udzielając szczegółowych informacji na temat obowiązujących przepisów i wskazując najkorzystniejsze dla Klienta rozwiązanie. Prawo rodzinne jest częścią prawa cywilnego i najogólniej rzecz ujmując – reguluje ono stosunki prawne panujące w rodzinie, zarówno te majątkowe, jak i niemajątkowe. Najczęściej podejmowanymi sprawami z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego są sprawy o rozwód lub separację, sprawy o przyznanie alimentów i ustalenie ich wysokości (nie tylko na rzecz dzieci, ale też innych członków rodziny), sprawy o ograniczenie lub pozbawienie władzy rodzicielskiej, sprawy o ustalenie kontaktów rodzica z dzieckiem czy sprawy o ustalenie opieki prawnej lub kurateli.   

 

Prawo spadkowe

Z kolei prawo spadkowe jest częścią prawa cywilnego obejmującą przepisy dotyczące przejścia praw i obowiązków po śmierci ich właściciela. Spadkobiercy zwracają się najczęściej po pomoc adwokatów w przypadku spraw o stwierdzenie nabycia spadku, dokonania działu spadku oraz przyjęcia lub odrzucenia spadku. Pomagamy również Klientom chcącym dochodzić zachowku lub nieważności testamentu. Sprawy spadkowe bywają skomplikowane i czasochłonne, dlatego tak ważne jest, by jak najszybciej się o pomoc do doświadczonego prawnika. Warto też zwrócić uwagę na terminy zapisane obowiązujące spadkobierców w przepisach prawa spadkowego – ich nieznajomość może skutkować poważnymi konsekwencjami prawnymi.