Prawo rodzinne i spadkowe

Prawo rodzinne to jedna ze specjalności kancelarii, a jednocześnie jedna z dziedzin, z którą najczęściej zgłaszają się do kancelarii Klienci. To przede wszystkim sprawy rozwodowe oraz łączące się z nimi postępowania – m.in. dotyczące opieki nad dziećmi czy podziału majątku wspólnego. Tego typu sprawy wymagają od pełnomocnika prawnego zarówno szerokiej wiedzy, jak i zaangażowania. Często mogą być też trudne oraz wyjątkowo obciążające psychicznie dla Klienta, dlatego adwokat powinien służyć mu wszechstronnym wsparciem. Wysokim poziomem skomplikowania mogą też odznaczać się sprawy spadkowe, szczególnie w przypadku konfliktu wśród spadkobierców. Wszystkie działania w obrębie tych dwóch dziedzin prawa wymagają więc wyczucia oraz odpowiedniego podejścia.

Sprawy rozwodowe i o podział majątku

Do naszej kancelarii trafiają liczni Klienci zainteresowani uzyskaniem pomocy z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego. Do każdego przypadku pochodzimy indywidualnie, udzielając szczegółowych porad prawnych na temat obowiązujących przepisów i wskazując najkorzystniejsze dla Klienta rozwiązanie. Prawo rodzinne jest częścią prawa cywilnego i – najogólniej rzecz ujmując – reguluje ono stosunki prawne panujące w rodzinie, zarówno te majątkowe, jak i niemajątkowe. Najczęściej podejmowanymi sprawami z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego są sprawy o rozwód lub separację, sprawy o przyznanie alimentów i ustalenie ich wysokości (nie tylko na rzecz dzieci, ale też innych członków rodziny), sprawy o ograniczenie lub pozbawienie władzy rodzicielskiej, sprawy o ustalenie kontaktów rodzica z dzieckiem czy sprawy o ustalenie opieki prawnej lub kurateli. Na rzecz naszych Klientów prowadzimy też sprawy o podział majątku wspólnego.

Sprawy spadkowe

Z kolei prawo spadkowe jest częścią prawa cywilnego obejmującą przepisy dotyczące przejścia praw i obowiązków po śmierci ich właściciela. Spadkobiercy zwracają się najczęściej po pomoc adwokatów w przypadku spraw o stwierdzenie nabycia spadku, dokonania działu spadku oraz przyjęcia lub odrzucenia spadku. Pomagamy również Klientom chcącym dochodzić zachowku lub nieważności testamentu. Sprawy spadkowe bywają skomplikowane i czasochłonne, dlatego tak ważne jest, by jak najszybciej się o pomoc do doświadczonego prawnika. Warto też zwrócić uwagę na terminy obowiązujące spadkobierców zapisane w przepisach prawa spadkowego – ich nieznajomość może skutkować poważnymi konsekwencjami prawnymi.