Prawo karne i prawo medyczne

Czym sie zajmuje prawo karne?

Jedną z dziedzin, którymi zajmuje się nasza kancelaria adwokacka we Wrocławiu jest prawo karne. Są to przepisy prawne regulujące odpowiedzialność karną ludzi za czyny karalne. Na prawo karne składa się prawo karne materialne, procesowe oraz wykonawcze. Ze względy na kryterium zastosowania rozróżnia się również prawo karne powszechne dotyczące wszystkich dziedzin życia i osób oraz indywidualne (specjalne). To ostatnie dotyczy konkretnej grupy osób np. prawo karne wojskowe. Obowiązujące obecnie w Polsce prawo karne oparte jest na Kodeksie karnym, Kodeksie postępowania karnego oraz Kodeksie karnym wykonawczym.

Nasza kancelaria podejmuje się prowadzenia spraw karnych – mamy doświadczenie m.in. w obronie w postępowaniach przygotowawczych i sądowych, sporządzaniu prywatnych aktów oskarżenia oraz reprezentowania osób i instytucji pokrzywdzonych w wyniku przestępstwa i dochodzeniu odszkodowań.    

Prawo medyczne

Prawem medycznym nazywamy przepisy prawne, które regulują stosunki pomiędzy uczestnikami systemu ochrony zdrowia  a świadczeniodawcą usług. Prawo medyczne określa też prawa i obowiązki pacjenta, lekarza, pielęgniarki i innych pracowników służby zdrowia oraz zasady dziabana podmiotów leczniczych. Prawo medyczne jeśli chodzi o udział adwokatów często jest kojarzone ze sprawami o błędy lekarskie wytaczanymi przez pacjentów. Ale pomoc kancelarii adwokackiej może dotyczyć również innych spraw z zakresu prawa medycznego np. sporządzanie projektów umów o badania kliniczne czy tworzenie aktów prawa wewnętrznego dla zakładów opieki zdrowotnej.