Prawo spadkowe

Przyjęcie czy odrzucenie spadku

koperta z testamentem

Oświadczenie o prostym przyjęciu spadku lub z dobrodziejstwem inwentarza albo o odrzuceniu spadku może być złożone zarówno przed notariuszem jak i w sądzie.

Spadkobierca nabywa spadek z chwilą otwarcia spadku. Nabycie to nie jest jednak nabyciem definitywnym, ale staje się takim wtedy, gdy spadkobierca złoży oświadczenie o przyjęciu spadku.

Zgodnie z art. 1015 § 2 kodeksu cywilnego brak oświadczenia spadkobiercy o przyjęciu albo odrzuceniu spadku w ciągu 6 miesięcy od dnia, w którym spadkobierca dowiedział się o swoim powołaniu, jest równoznaczny w skutkach z przyjęciem spadku.

W przypadku spadkobiercy ustawowego jest to najczęściej dzień, w którym spadkobierca dowiedział się o śmierci spadkodawcy ( zwykle data śmierci spadkodawcy) albo o odrzuceniu spadku przez osoby dziedziczące przed nim na mocy ustawy.

Istotnym jest, że spadkobierca nie ma obowiązku nabycia spadku i może spadek odrzucić. Konsekwencją jest wyłączenie od dziedziczenia tak jakby spadkobierca nie dożył otwarcia spadku.

Na zweryfikowanie tego, jaki majątek i ewentualnie jakie długi pozostawił spadkodawca, a przede wszystkim na podjęcie decyzji czy i w jakiej formie spadek przyjmuje, spadkobierca ma 6 miesięcy.

Często spadkobierca nie ma wiedzy o pożyczkach czy kredytach jakie zaciągnął spadkodawca. Kiedy spadkobierca dowie się o długach np. z pisma z banku po 6 miesiącach od śmierci spadkodawcy, jest już niestety za późno na składanie oświadczeń o odrzuceniu spadku.