Prawo rodzinne

Rozwód czy separacja

separacja

Czy nieudane związki lepiej zakończyć ostatecznie? Teoretycznie separacja jest lepszym rozwiązaniem, gdyż daje małżonkom czas na ponowne przemyślenie decyzji o definitywnym rozstaniu. Jeśli małżonkowie mają dzieci, jest to wtedy szczególnie istotne. Rozstanie na pewien czas może mieć na celu przemyślenie problemów związanych z dotychczasowym pożyciem i może chęci odbudowania związku. Jednak często rozwód – nawet biorąc pod uwagę wszystkie koszty psychiczne, somatyczne, a często materialne – wydaje się mniejszym złem niż fikcja separacji.

W wielu przypadkach separacja mija się z celem i jest tylko przedłużaniem nadziei i przysparzaniem cierpień tej stronie, której zależy na utrzymaniu małżeństwa. Separacja oznacza przede wszystkim prawne rozłączenie małżeństwa, ale bez rozwiązywania małżeństwa. Skutki rozwodu są dalej idące niż skutki separacji. Poza tym jeżeli w sprawie jeden z małżonków żąda separacji, a drugi – rozwodu, sąd może orzec rozwód jeżeli ustali istnienie przesłanek do orzeczenia rozwodu. Różnica między separacją a rozwodem polega na tym, że w separacji sąd musi ustalić rozkład pożycia małżeńskiego, ale nie musi – jak w przypadku rozwodu – stwierdzać, że rozkład ten ma charakter trwały. Skutkiem separacji jest rozdzielność majątkowa małżonków (podobnie w przypadku rozwodu). Oznacza to, że małżonek po orzeczeniu separacji nie może zawrzeć nowego małżeństwa. Poza wyżej opisanymi, proces o separację i rozwód w zasadzie się nie różni. Po separacji nie musi nastąpić rozwód. Nie ma przeszkód, aby trwać w separacji latami. Separacja można zostać zniesiona na zgodny wniosek małżonków. Z kolei gdy sytuacja się pogorszy, można ponownie wystąpić o jej ustanowienie. Natomiast powrót małżonków do siebie po rozwodzie wiąże się z koniecznością zawarcia ponownego związku małżeńskiego.