Prawo rodzinne

Wspólny pozew rozwodowy?

Często zdarzają się pytania o wspólny pozew rozwodowy małżonków.

W świetle art. 56 § 1 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego:

Jeżeli między małżonkami nastąpił zupełny i trwały rozkład pożycia, każdy z małżonków może żądać, ażeby sąd rozwiązał małżeństwo przez rozwód.

§ 2. Jednakże mimo zupełnego i trwałego rozkładu pożycia rozwód nie jest dopuszczalny, jeżeli wskutek niego miałoby ucierpieć dobro wspólnych małoletnich dzieci małżonków albo jeżeli z innych względów orzeczenie rozwodu byłoby sprzeczne z zasadami współżycia społecznego.

§ 3. Rozwód nie jest również dopuszczalny, jeżeli żąda go małżonek wyłącznie winny rozkładu pożycia, chyba że drugi małżonek wyrazi zgodę na rozwód albo że odmowa jego zgody na rozwód jest w danych okolicznościach sprzeczna z zasadami współżycia społecznego.

Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz.U. 1964 Nr 9 poz. 59)

Czytaj więcej...

Rozwód czy separacja

Czy nieudane związki lepiej zakończyć ostatecznie? Teoretycznie separacja jest lepszym rozwiązaniem, gdyż daje małżonkom czas na ponowne przemyślenie decyzji o definitywnym rozstaniu. Jeśli małżonkowie mają dzieci, jest to wtedy szczególnie istotne. Rozstanie na pewien czas może mieć na celu przemyślenie problemów związanych z dotychczasowym pożyciem i może chęci odbudowania związku. Jednak często rozwód – nawet biorąc pod uwagę wszystkie koszty psychiczne, somatyczne, a często materialne – wydaje się mniejszym złem niż fikcja separacji.

Czytaj więcej...