Prawo karne i prawo medyczne

Prawo karne to jedna z głównych specjalizacji Kancelarii Adwokackiej adwokat Katarzyny Kamienowskiej. Zajmujemy się reprezentacją osób oskarżonych, skazanych i pokrzywdzonych. Wspieramy swoich klientów na każdym etapie postępowania karnego, również na etapie wykonawczym. Pomoc doświadczonego i zaangażowanego obrońcy jest niezwykle ważna już od samego początku postępowania karnego. Nasza kancelaria świadczy tego typu kompleksową pomoc. Bronimy osób podejrzanych o popełnienie przestępstwa, ale też reprezentujemy interesy osób pokrzywdzonych, pełniąc funkcję oskarżyciela posiłkowego. Zapewniamy naszym mocodawcom pomoc prawną w sprawach karnych, karno-skarbowych, a także w sprawach o wykroczenia. Prowadząc sprawy z zakresu prawa karnego, zdajemy sobie sprawę z możliwych konsekwencji dla naszego klienta, dlatego też zapewniamy pełne zaangażowanie bazujące na wieloletnim doświadczeniu i praktyce prawniczej. Udzielamy pomocy prawnej i porad prawnych klientom indywidualnym, przedsiębiorcom i firmom.

Czym się zajmuje prawo karne?

Jedną z dziedzin, którymi zajmuje się nasza kancelaria, jest prawo karne. Są to przepisy prawne regulujące odpowiedzialność karną ludzi za czyny karalne. Na tę dziedzinę składa się prawo karne materialne, procesowe oraz wykonawcze. Ze względu na kryterium zastosowania rozróżnia się również prawo karne powszechne dotyczące wszystkich dziedzin życia i osób oraz indywidualne (specjalne). To ostatnie dotyczy konkretnej grupy osób, a przykładem może tu być prawo karne wojskowe. Obowiązujące obecnie w Polsce prawo karne oparte jest na Kodeksie karnym, Kodeksie postępowania karnego oraz Kodeksie karnym wykonawczym.
Nasza kancelaria podejmuje się prowadzenia spraw karnych w charakterze obrońcy i oskarżyciela posiłkowego – mamy doświadczenie m.in. w:

• obronie w postępowaniach przygotowawczych i sądowych,
• sporządzaniu prywatnych aktów oskarżenia oraz reprezentowaniu osób i instytucji pokrzywdzonych w wyniku przestępstwa,
• dochodzeniu odszkodowań.

Sprawy karne

Sprawy karne nie należą do spraw łatwych i wymagają maksymalnego zaangażowania prawnika. Nasza kancelaria adwokacka we Wrocławiu zapewnia pomoc prawną w zakresie spraw karnych, bazując na najbardziej aktualnej wiedzy prawniczej. Sprawą zajmujemy się od początku do końca. Do naszych zadań należy przygotowywanie niezbędnych wniosków, pism i opinii prawnych oraz reprezentacja klienta przed sądem. Dbamy o to, by podczas toczącego się postępowania przedstawić sądowi wszystkie okoliczności, które mogą wpłynąć na korzystne rozstrzygnięcie dla naszego klienta. Na każdym etapie prowadzonej sprawy karnej jesteśmy do dyspozycji klienta i pozostajemy w stałym kontakcie. Prowadzenie każdej sprawy karnej konsultujemy i omawiamy z klientem, aby uzyskać zamierzony cel.

Prawo medyczne

Prawem medycznym nazywamy przepisy prawne, które regulują stosunki pomiędzy uczestnikami systemu ochrony zdrowia  a świadczeniodawcą usług. Prawo medyczne określa też prawa i obowiązki pacjenta, lekarza, pielęgniarki i innych pracowników służby zdrowia oraz zasady działania podmiotów leczniczych. Prawo medyczne w kontekście udziału adwokatów często jest kojarzone ze sprawami o błędy lekarskie wytaczanymi przez pacjentów i związanej z tym odpowiedzialności karnej oraz odszkodowań. Ale pomoc kancelarii może dotyczyć również innych spraw z zakresu prawa medycznego. Nasza oferta obejmuje m.in. sporządzanie projektów umów o badania kliniczne czy tworzenie aktów prawa wewnętrznego dla zakładów opieki zdrowotnej.